Vi tummar inte på kvaliteten

Just därför valde vi att slå ängen vi anlagt på taket uppe på campus Albano, plan 6 med lie. För att det helt enkelt är det bästa för växtligheten. Vi är måna om de projekt vi uppför och den nytta de ska ge – idag och i framtiden. 

Inom projektet campus Albano i Stockholm har vi under fjolåret och året monterat sedumtak, anlagt sedummiljötak och ängstak och nu även bygger taklandskap med sociala gröna ytor. Inom projektet agerar vi underentreprenör till Skanska som på uppdrag av Akademiska hus uppför ett nytt campusområde.

Då ängen vi anlagt på plan 6 på campus Albanos hus 4 nu börjar gå in i höst och vintervila så behöver den slås. Och en äng slås enligt konstens alla regler bäst med lie. Därför så lät vi vår hortonom Annette Petersson och vår platschef på sedumodlingen Dagar Groblad åka upp till Stockholm för att göra magi på den nu vissna ängen med sina liar.

Vi kan gröna tak och bygger dem med stor kunskap och omsorg så självklart vill vi också ta hand om taken på bästa sätt, därför erbjuder vi våra kunder fem års garanti på våra gröna tak. Dessutom har vi även utvecklat tjänster för fortsatt service och underhåll. På så sätt kan de gröna stadsmiljöerna, på tak eller innergårdar fortsätta att vara vackra och göra nytta i många år framåt.

Är du intresserad av service och underhåll av sedumtak, taklandskap med planeringar eller andra ytor? Kontakta oss!