Image

Urbangreens vattenväxtsystem

Våra vattenväxtsystem renar, skyddar och ger liv till växter och naturen i våra städer. De bidrar även till skydd och plats för djuren i och kring våra vatten. Beroende på var du vill placera vattenväxterna finns olika lösningar. Vi har flytande våtmark för vattenrening och fågelhabitat som placeras på flytelement och vattenväxtmattor som kan placeras vid strandkanter, etc som skyddar stränder mot erosion.