Urbana värmeöar

Det finns flera orsaker till att Urban Heat Islands, dvs. Urbana värmeöar bildas. Värmeöarna bildas i stadsområden där begränsade grönområden är tillgängliga.

Sergels torg

Orsaker till Urbana värmeöar

Exempel på vad som påverkar de urbana värmeöarna:
 • Byggnader samt deras närhet till varandra.
 • Avsaknaden av vegetation.
 • Olika typer av material som asfalt, betong och andra hårdgjorda ytor.
 • Storleken på våra städer/byar samt att vi människor avger energi vid aktiviteter.
 • Luftföroreningar – soliga varma dagar kan halten t.ex. ozon öka vilket påverkar värmen.

Åtgärda de Urbana värmeöarna

Vad kan vi göra?

Vi behöver åtgärder som minskar värmen både under dagen och natten. Exempel på åtgärder:

 • Vi kan öka mängden högre vegetation som exempelvis träd
 • Vi kan öka mängden lägre vegetation som gräs, buskar och andra planteringar
 • Vi kan anlägga flera gröna parker i städerna
 • Vi kan tänka på vilka material vi använder
 • Vi kan anlägga och montera olika former av gröna tak som t.ex. Takparker
 • Vi kan sätta gröna fasader
 • Vi kan tänka om angående våra befintliga tak
 • Vi kan göra våra innergårdar gröna både nya och befintliga
 • Vi kan använda vårt dagvatten på ett effektivt sätt

grönska Sergelhuset

Taklandskap

Våra Taklandskap som vi skrev ovan har möjlighet att bidra till att minska effekten av de urbana värmeöarna.  Genom att kombinera gröna tak av olika slag med gröna fasader samt att bygga i ljusa material som reflekterar bort värmen kan vi skapa miljöer som främjar miljön och inte den globala uppvärmningen.

Växter Sveavägen 44

Vill ni veta på vilka sätt just ni kan minska de urbana värmeöarna, kontakta oss!