Image

Varför gröna tak?

Förutom det visuellt uppenbara, att gröna tak ofta är vackrare än plåt eller takpannor så är de positiva effekterna med gröna tak så många fler. Fastighetsägare, städerna och klimatet tjänar alla på att hållbara lösningar flyttar upp på taken.

Vi på Urbangreen driver utvecklingen kring hur vi kan få in mer grönska i våra städers byggnation. Vi arbetar idag aktivt tillsammans med byggbolag, arkitekter, fastighetsutvecklare och fastighetsägare med dessa frågor.

Vi har stor know-how om hur gröna lösningar för stadsmiljö måste utformas för att både bidra med miljöeffekter, följa föreskrifter, uppnå social vinning och ökade intäkter för fastighetsägare.

Image

Varför använda gröna lösningar?

  • De förbättrar vårt dagvattensystem. Det finns olika typer av uppbyggnader som håller olika mycket vatten.
  • De kan rena luft och vatten.
  • De kan minska de urbana värmeöar.
  • De kan minska buller.
  • De kan bidra till att takens tätskikt får en längre livslängd.
  • De är innovativa och kreativa lösningar. ( Bra miljömässigt samt finansiellt)
  • De kan förbättra och bibehålla bestående biodiversitet.
  • De kan vara bra för människans hälsa.
  • mm

…och det är otroligt vackert!


Områden vi kan hjälpa till med

Vill du ha hjälp?

Kontakta oss så hör vi av oss!