Image

Varför gröna tak?

Förutom det visuellt uppenbara, att gröna tak ofta är vackrare än plåt eller takpannor så är de positiva effekterna med gröna tak så många fler. Fastighetsägare, städerna och klimatet tjänar alla på att hållbara lösningar flyttar upp på taken.

Vi på Urbangreen driver utvecklingen kring hur vi kan få in mer grönska i våra städers byggnation. Vi arbetar idag aktivt tillsammans med byggbolag, arkitekter, fastighetsutvecklare och fastighetsägare med dessa frågor.

Vi har stor know-how om hur gröna lösningar för stadsmiljö måste utformas för att både bidra med miljöeffekter, följa föreskrifter, uppnå social vinning och ökade intäkter för fastighetsägare.

Image

Varför använda sedum?

  • Den vattenhållande delen av konstruktionen håller mellan 9-35 l/kvm
  • Efter det andra året blommar sedumet årligen
  • Takets tätskikt under sedumet får en längre livslängd då det inte utsätts för UV-strålning
  • Sedum minskar Urban Heat Island-effekten, vilket sänker temperaturerna både i fastigheten och i närområdet

…och det är otroligt vackert!

Image

Varför använda annan grönska?

Från de traditionella sedumtaken har taklandskap och takparker utvecklats. Dessa koncept är mer krävande och behöver ofta en annan uppbyggnad, en tjockare. Nämnvärt är att alltid kolla hur mycket vikt det specifika taket klarar av. Den tjockare typen av uppbyggnad påverkar dagvattenhanteringen positivt och håller vattnet längre än en klassisk sedummatta gör.

Taklandskap och takparker kan nyttjas på flera olika sätt. Det kan  vara ett tak gångar genom gröna planteringar eller grönska kombinerat med sociala ytor. Sedumtaken är bra för naturen, men ej lämpade att gå och röra sig på.