Kungspassagen i Uppsala

Kungspassagen i Uppsala är ett projekt där Castellum valt att ha hållbarhet i fokus. Tanken är att skapa arbetsplatser som gynnar människors välmående och byggnaden kommer att certifieras enligt Well Building Standard. Certifieringen tar också hänsyn till de mjuka värdena och som undersökningar har visat ökar människor sin produktivitet och sitt välmående.

Urbangreen kommer i en delentreprenad att uppföra ett taklandskap på Kungspassagen i Uppsala. Takterresssan kommer omfatta en yta på ca 1000m2 och därtill kommer ca 350m2 sedum anläggas. Konceptet för taklandskapet uppföras enligt Castellums WorkOUT, vilket innebär att arbetsplatser kommer kombineras med utegym och en loungeyta. Kungspassagens taklandkap kommer att kunna nyttjas av hyresgästerna i byggnaden.

Uppsala kommun har höga krav på vattenhanteringen och för Kungspassagen betyder det att de första 20 mm nederbörd renas och fördröjas i minst 12 timmar innan släpp mot dagvattenledning. Totalt handlar det om 32 000 l dagvatten. Fördröjningen kommer ske genom växtbäddar med bjälklagsjordar och gröna sedumytor med förlängd vattenfördröjning.

Att kombinera gröna attraktiva miljöer på tak med dagvattenhantering är Urbangreens specialitet och med detta projekt erbjuds vi möjlighet att ytterligare vässa vår kompetens. Extra roligt att detta blir vårt första taklandskapsprojekt i Uppsala.”

Uppdraget genomförs och avslutas under tredje kvartalet 2021. Det finns redan flera bekräftade hyresgäster.

Läs mer på Castellums hemsida här 

Fotograf: Visionsbilder Castellum

Vi har passat på att göra en intervju med Marcus som haft en ledande roll under montaget! Läs hela intervjun