Image

Våra projekt

Vi kan gröna tak – vilka material som är hållbara, vilka växter som överlever högt uppe på taken och hur konstruktioner måste byggas.

Hundratals fastigheter har under de senaste åren blivit mer hållbara tack vare ett sedumtak, ett Urbangreen-taklandskap eller tack vare planteringar som bidrar till den biologiska mångfalden. Nedan ser du några av våra främsta projekt som vi utvecklat tillsammans med arkitekter, byggherrar och fastighetsägare.