Urbangreen

Om Urbangreen

Vi är nordens ledande utvecklare och kunskapsföretag inom multifunktionell grönska i urbana miljöer.

Unika lösningar för framtidens gröna städer

Med djup kunskap och innovativt nytänkande erbjuder Urbangreen klimatsmarta och hållbara systemlösningar kring gröna tak och sociala miljöer, dagvattenhantering och rening samt vertikal fasadgrönska. Alltid med målet att ge mervärden åt människor, miljön och staden.

Genomtänkta produkter höjer värden

Vi erbjuder en bredd av gröna produkter som byggstenar för att skapa en naturlig helhet för fastighetsägare, byggherrar, arkitekter och markentreprenörer. Våra produkter är inte bara problemlösare utan också värdehöjare för fastigheter.
Bolaget har sin historia i Per Nyströms nytänkande utveckling av gröna tak under nittiotalet som också ledde till grundandet av företaget Veg Tech.

Naturliga processer skapar natur i stadsmiljö.

Vi har kunskapen och helhetssynen om människans relation till natur i staden och hur vi kan utveckla den. Vårt biotopsystem är anpassat till vår nordiska flora och klimatzon och är indelad i typiskt nordiska biotopgrupper – Skogen, Alvaret, Ravinen, Stranden, Heden och Fjället. Våra biotoper bygger en autentisk bild av Svensk natur förflyttad in i det gröna stadsrummet.

Urbangreen växer organiskt

Med kunskap och nytänkande skapas givande samarbeten och partnerskap runt om i Norden och Baltstaterna. Förutom våra kraftigt utökade odlingsarealer i Vislanda Sverige genomför vi odlingssamarbeten i Tyskland och Polen.