Urbangreen

Investor Relations

Du kan vara aktieägare i Urban Green

Urban Green har genomfört två nyemissioner via crowdfundingplattformen Pepins. De delägare som inkommit via emissionerna har sitt ägande i holdingbolaget Urban Green Partners Sweden AB.

Handel med dessa aktier i Urban Green Partners Sweden AB erbjuds genom Pepins. Aktiehandeln pågår under fyra sammanhängande dagar, en gång per kvartal. För att lägga order behöver du vara medlem hos Pepins, vilket du kan bli kostnadsfritt.

Köp- och/eller säljorder läggs via inloggning på pepins.com eller per telefon 08-673 17 90, under en aktiv handelsperiod. På www.pepins.com kan du se vilka datum handel sker.

Vid frågor gällande handel vänd dig till Pepins kundsupport på 08-673 17 90 eller info@pepins.com.