Image

Taklandskap

Urbangreen har också mångårig erfarenhet som byggentreprenörer. Det som gör oss unika som entreprenörer är att vi har en långtgående förståelse för grönska och miljöaspekterna. Vi har tagit fram konstruktioner som utmanar gamla sätt att bygga takparker och tak som leder till en effektiv dagvattenhantering och som möjliggör växtlighet på taken.

Dessutom är vi kunniga när det kommer till bevattning, kan rekommendera korrekta ytskikt för att motverka Urban Heat Islands och även diskutera byggnadsteknik när det kommer till platsbyggda odlingslådor, sittplatser och övrigt.

Vi kan taklandskap

Vi sätter en ära i att skapa kluriga och bra lösningar för både publika och ej publika ytor både sett till projektering och utformning och arbetar med både horisontell och vertikal växtlighet. Därtill har vi erfarenhet med att jobba med gröna lösningar för insynsskydd, buller och hur utformningen på bästa sätt minimerar brandrisker och maximerar ytan för nyttjande.

Vi erbjuder hela koncept och i dessa kan de ingå olika typer av produkter. Ni hittar en del av det vi kan erbjuda här. Vi skräddarsyr din vision så att den blir genomförbar!

Image

Olika typer av gröna ytor

 • Sedum – alla olika varianter av förodlade mattor
 • Växtvajersystem
 • Gröna biotopväggar
 • Biomoduler
 • Torräng
 • Hed/Stäpp
 • Träd, etc

Eller produkter som:

 • Planteringskärl
 • Bänkar och bord
 • Gym
 • Pergolas
 • Odlingslådor, etc
Image

Direkt grönska

Våra olika typer av förodlade, prefabrikerade, mattor och biomoduler med svenska arter kan man effektivt kan använda för att bygga gröna takmiljöer.

Fördelar:

 • Ger en grön yta från start
 • Fördröjer dagvattenflödet direkt efter utläggning
 • Skyddar tätskiktet mot UV-strålning
 • Vår produktion sker på egna odlingar i Småland
 • Leverans sker i 0,8×1 m
 • Vår stomme är av ett icke nedbrytbart material
 • Heltäckande vegetationsmattor med ett väl utvecklat rotsystem
 • Svenskt ursprunget på arterna, snabb etablering, fungerar bra i skandinaviskt klimat

Läs mer om våra förodlade produkter>

Image

Småländsk grönska

Många av våra gröna levande produkter kommer från vår produktion Veg Tech i småländska Vislanda. De är odlade för att klara våra svenska klimatförutsättningar och kan därför nyttjas över hela vårt avlånga land.

Image

Vad kan ingå i vårt koncept?

 • Sedumytor
 • Träd och buskar
 • Pergola
 • Trall
 • Möbler
 • Utekök

Och mycket mer! Läs mer här.

Vill du ha hjälp?

Kontakta oss så hör vi av oss!