Image

Taklandskap

Vi på Urbangreen har också mångårig erfarenhet som byggentreprenörer. Det som gör oss unika som entreprenörer är att vi har en långtgående förståelse för grönska och miljöaspekterna. Vi har tagit fram konstruktioner som utmanar gamla sätt att bygga takparker och tak som leder till en effektiv dagvattenhantering och som möjliggör växtlighet på taken.

Dessutom är vi kunniga när det kommer till bevattning, kan rekommendera korrekta ytskikt för att motverka Urban Heat Islands och även diskutera byggnadsteknik när det kommer till platsbyggda odlingslådor, sittplatser och övrigt.

Vi kan taklandskap

Vi sätter en ära i att skapa kluriga och bra lösningar för både publika och ej publika ytor både sett till projektering och utformning och arbetar med både horisontell och vertikal växtlighet. Därtill har vi erfarenhet med att jobba gröna lösningar för insynsskydd, buller och hur utformningen på bästa sätt minimerar brandrisker och maximerar ytan för nyttjande.

Image

På våra taklandskap kan vi infoga grönska:

 • Sedum – alla olika varianter av förodlade mattor
 • Växtvajersystem
 • Gröna biotopväggar
 • Biomoduler
 • Torräng
 • Hed/Stäpp
 • Träd, etc

Eller produkter som:

 • Planteringskärl
 • Bänkar och bord
 • Gym
 • Pergolas
 • Odlingslådor, etc
Image

Direkt grönska

Våra olika typer av förodlade, prefabrikerade, mattor och biomoduler med svenska arter kan man effektivt kan använda för att bygga gröna takmiljöer.

Fördelar:

 • Ger en grön yta från start
 • Fördröjer dagvattenflödet direkt efter utläggning
 • Skyddar tätskiktet mot UV-strålning
 • Vår produktion sker på egna odlingar i Småland
 • Leverans sker i 1×1 m
 • Vår stomme är av ett icke nedbrytbart material
 • Heltäckande vegetationsmattor med ett väl utvecklat rotsystem
 • Svenskt ursprunget på arterna, snabb etablering, fungerar bra i skandinaviskt klimat

Läs mer om våra förodlade produkter>

Image

Vår egen sedumodling

Vi på Urban Green har en stor produktionsenhet i Vislanda, Småland där vi odlar sedum av svenska genotyper från den svenska floran. Vårt sedum är framforskat och skapat för att kunna fungera på tak och klarar våra svenska klimatförutsättningar. Vårt sedum används både till att anlägga gröna tak i egen regi men säljs också till takläggare som i sin tur ger även privatpersoner blommande sedumtak.

Image

Samarbeta med oss

Vi på Urbangreen driver utvecklingen kring hur vi kan få in mer grönska i våra städers byggnation och arbetar idag tillsammans med byggbolag, arkitekter, fastighetsutvecklare och fastighetsägare med. Vi har stor know-how om hur dessa initiativ måste utformas.

Kontakta oss!