Taklandskap under vintermånaderna

Vintermånaderna är här med kyla, frost och snö. Vi har låtit Louise svara på några frågor gällande taklandskap och om det går att bygga dem året om! 

Berätta om din erfarenhet kring Taklandskap!

Jag har nu varit med och byggt ett flertal takparker och taklandskap. Det är en komplex process där vi blandar expertis från både byggnads- och trädgårdsanläggningsarbete på svåråtkomliga platser. Vi arbetar både i total- och utförandeentreprenad och genomför alla moment som krävs ovan tätskiktet för att skapa en takpark. Nyckeln till en lyckad entreprenad är god planering, noggrannhet och ett lösningsorienterat arbetssätt.

Är det sant att Urbangreen bygger taklandskap hela året?

Förutsatt att det inte är för stora snömängder kan merparten av de moment vi gör utföras hela året runt. Det är egentligen bara själva planteringen som inte kan ske under vintertid.

Finns det någon fördel med att bygga taklandskap på vintern?

Många vill ju ha sin takpark klar till våren och sommaren och då kan det vara nödvändigt att vi kan börja arbetet under vintern eller tidigare för att hinna. Konstruktioner i takparken så som planteringslådor, trallytor, pergolas och möbler är de delar som tar tid och kan gärna utföras under vintertid. Finns det några begränsningar på vad som kan göras på ett tak?

Varje tak har ju sina förutsättningar och oftast finns där olika begränsningar att ta hänsyn till, tex lastbegränsningar, ytskikt och uppstickande fastighetsinstallationer. Genom åren har vi dock blivit specialister på innovativa lösningar för att kunna uppfylla beställarens och arkitektens önskningar oavsett situation.

Tillslut, har du någon avslutande kommentar du skulle vilja dela med dig av?

Det är en föränderlig tid nu med all grönska som etableras på taken och succesivt ger städerna ett helt nytt rum. Häruppe bland takåsarna växer en helt egen värld fram med gröna gläntor för insekter, fåglar och människor. Takparkerna ger ett lugn som jag är övertygad om att alla stadsbor mår bra av.