UG Taklandskap- the movie

Image

Vårt koncept

Vi kan gröna produkter – vilka material som är hållbara, vilka växter som överlever högt uppe på taken och hur konstruktioner måste byggas.

Urbangreens gröna produkter bidrar till ett mer hållbart klimat. Våra olika lösningar gynnar bland annat vår dagvattenhantering, minskar effekten av värme öar samt bidrar till en förbättrad biologisk mångfald. De positiva effekterna är många! Nedan ser du vad våra koncept kan bestå av, bland annat olika gröna- tak, fasader, taklandskap samt perennmattor.

Några idéer

Planteringslösningar

Möbler

Byggprodukter