Image

Sedum

Förutom det visuellt uppenbara, att gröna tak ofta är vackrare än plåt eller takpannor så är de positiva effekterna med gröna tak och sedum så många fler. Fastighetsägare, städerna och klimatet tjänar alla på att hållbara lösningar flyttar upp på taken.

Vad är sedum?

Sedum är ett växtsläkte som tillhör familjen fetbladsväxter och är en slittålig växt som klarar sig på taken utan bevattning men som behöver gödsel vartannat år. Däremot bör man inte gå på sedum, därför passar det bra på våra tak och på delar av innergårdar och markväxtlighet där inga promenadstråk går igenom.

Varför läggs sedum i stadsmiljö?

 • Den vattenhållande delen av konstruktionen håller mellan 9-35 l/kvm
 • Takets tätskikt under sedumet får en längre livslängd då det inte utsätts för UV-strålning
 • Sedum minskar Urban Heat Island-effekten, vilket sänker temperaturerna både i fastigheten och i närområdet
 • Efter det andra året blommar sedumet årligen

Olika typer av sedumtak

Om man vill använda sedum på tak finns två alternativ. Man kan använda förodlade sedummattor eller låta sedumet växa på plats på ett av våra sedummiljötak.

 

Image

Vårt sedummiljötak

Urbangreens sedummiljötak är ett platsbyggt sedumtak som är anpassat efter lokala klimatförutsättningar och miljöer. Miljötaket fungerar på taklutningar på 0-10⁰ och har den stora fördelen att det går att lägga hela året om, även på vintern. Uppbyggnaden består av vattenhållande stenullsskiva och vår granulat- och frömix som blandas med sten.

Fördelar med vårt miljötak:

 • Miljömässiga fördelar pga minskade transporter då vi kan nyttja lokalt material i större utsträckning
 • Tredubblad vattenhållande kapacitet
 • Kan byggas året om
 • Skyddar tätskiktet mot UV-strålning
 • Går snabbare än montera än förodlade sedummattor
 • Platsbyggt
Image

Urbangreens förodlade produkter

Vår 180 000 kvm stora produktionsenhet framställer flera av våra olika typer av förodlade, prefabrikerade, mattor och biomoduler med svenska arter som man effektivt kan använda för att bygga gröna takmiljöer och kunna dra nytta av alla dess fördelar.

Läs mer om våra förodlade produkter>

Fördelar med våra förodlade takprodukter:

 • Ger en grön yta från start
 • Fördröjer dagvattenflödet direkt efter utläggning
 • Skyddar tätskiktet mot UV-strålning
 • Vår produktion sker på egna odlingar i Småland
 • Leverans sker i 1×1 m
 • Vår stomme är av ett icke nedbrytbart material
 • Heltäckande vegetationsmattor med ett väl utvecklat rotsystem
 • Då våra växter och arter har svenskt ursprung etablerar de sig snabbt och fungerar bra i skandinaviskt klimat
Image

Vår egna sedumodling

Vi på Urban Green har en stor produktionsenhet i Vislanda, Småland där vi odlar sedum av svenska genotyper från den svenska floran. Vårt sedum är framforskat och skapat för att kunna fungera på tak och klarar våra svenska klimatförutsättningar. Vårt sedum används både till att anlägga gröna tak i egen regi men säljs också till takläggare som i sin tur ger även privatpersoner blommande sedumtak.
Läs mer om vår produktion >

Image

Samarbeta med oss

Vi på Urbangreen driver utvecklingen kring hur vi kan få in mer grönska i våra städers byggnation och arbetar idag tillsammans med byggbolag, arkitekter, fastighetsutvecklare och fastighetsägare med dessa frågor. Vi har stor know-how om hur dessa initiativ måste utformas för att både bidra med miljöeffekter, följa föreskrifter och dessutom uppnå social vinning och ökade intäkter.

Kontakta oss!