Så fungerar vårt dagvattentak

I förra veckan lanserade Urbangreen en ny produkt – Dagvattentaket. I samband med produktnyheten så kunde vi även berätta om att tekniken också kommer att användas på det nollenergihotell som nu byggs i Solna för Nordic Choice av Skanska på uppdrag åt Fabege. Vi har fått många frågor kring hur denna hållbara taklösning utan vegetation är uppbyggd, hur den fungerar tillsammans med solpaneler och för vilka tak den är aktuell.

Urbangreen är kända för sina gröna taklösningar – varför lanserar ni en hållbar taklösning utan vegetation?
Vi är experter på gröna tak men också på hållbara lösningar för stadsmiljö när det kommer till dagvattenhantering. I samband med att kraven för LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten) blir allt högre och efterfrågan för solceller och paneler ökar så ville vi utveckla en lösning som kunde sammanföra de båda behoven. Dagvattentaket är just en sådan produkt där vi utgår från samma principer och material men utan växter.

Vad är då ert dagvattentak, hur ser lösningen ut?
Dagvattentaket är en perfekt lösning för tak som ska täckas av solceller eller behöver byggas under vinterhalvåret. Dagvattentaket är en enkel, snabb och kostnadseffektiv produkt som klarar att hålla upp till 25 liter dagvatten/kvadratmeter. Lösningen gör att man för täckta tak, tex av solceller slipper bygga ytterligare dagvattenhanterande lösningar i anslutning till fastigheten. Vi vet att just dessa dagvattenhanterade lösningar i form av mekaniska lösningar eller nedgrävda tankar och likande ofta medför rejält stora kostnader, vilket också har påverkat utbredningen av solceller på tak.

Vilka fördelar finns med dagvattentaket?
Den platsbyggda lösningen ger en tredubblad vattenhållande kapacitet gentemot traditionella sedumtak som läggs med förodlade sedummattor. Det går också snabbare att montera än förodlade sedummattor. Det finns även miljömässiga fördelar då den här lösningen innebär färre transporter då vi kan nyttja lokalt material i större utsträckning.

Det är en kostnadseffektiv och tämligen enkel lösning på kommunala krav på LOD. Dessutom kan det byggas året om, skyddar tätskiktet mot UV-strålning och passar som sagt för tak som täcks av exempelvis solpaneler.

Finns det några nackdelar med dagvattentaket?
Om man jämför dagvattentaket med ett sedum- eller sedummiljötak så är en nackdel att dagvattentaket inte renar dagvattnet såsom sedum gör, den biologiska mångfalden påverkas inte heller positivt vid anläggning av enbart ett dagvattentak. Det senare får man då tänka till kring och lösa på andra sätt.

Hur ser konstruktionen ut?
Konstruktionen är enkel och innehåller bland annat vattenhållande stenull som vi täcker med återvunna material såsom Hasopor.

Hur tungt är ett dagvattentak, kan det bli ett problem med laster?
Då lasterna ofta är ett bekymmer på tak så är vikterna på produkterna också intressanta. Egenvikten på lösningen blir låga 22 kg/m2 torrlagd – vattenmättad 47 kg/m2 med en dagvattenhållning om 25 l/m2. Teoretisk så ska vi därför inte få någon avrinning ned i dagvattensystemen. Istället så kommer energin som alstras under solpanelerna hjälpa till med en avdunstning så vattnet istället går upp i atmosfären igen.

Berätta om den senaste ordern – där ni ska bygga ett dagvattentak på Petter Stordalens nya nollenergihotell i Solna.
Vi har fått uppdraget att som underentreprenör bygga ett dagvattenhanterande tak på Skandinaviens första nollenergihotell i Arenastaden i Solna. Hotellet blir en del av Nordic Choice Hotels kedja Comfort Hotel med 336 rum, 88 lägenheter för långtidsboende samt Nordic Choice Hotels svenska huvudkontor.

Det är ett häftigt projekt där fastigheten ska genom 24 stycken borrhål för geoenergi samt totalt nästan 2 500 kvm solceller på fasaden och taket producera mer energi än förväntad förbrukning, därav nollenergi-epitetet.

För att kunna nyttja hela takets yta till solpaneler och samtidigt följa Solna stads krav vad gäller dagvattenhantering för nyproduktion använder vi dagvattentaket som taklösning för att kunna fördröja dagvattnet i enlighet med regelverken.

Vi sätter igång snart och ska vara klara under det fjärde kvartalet 2020 då hotellet ska stå klart under det första kvartalet 2021. Vi är underentreprenör till Skanska som bygger på uppdrag av Fabege. Det ska bli superkul att sätta igång och såklart se nollenergihotellet i full gång nästa år.

Nu står projektet klart och byggnaden har vunnit House of Choice årets BREEAM-byggnad 2021