Projekt

Sveavägen 44

Taklandskapet är ca 0,3 hektar, lika stort som Hötorget.
Takparken är ett levande landskap som består av hela biotoper (växtsamhällen) anpassade efter platsens förutsättningar. Jordmånen är grund och platsen karg vilket gör att bara vissa växter trivs här.

De tre biotoperna är: Krattskogen – en lågvuxen buskskog med mestadels ek och olika blommande brynväxter. Torrängen – En karg rik blommande örtäng med växter som gulmåra, prästkrage och olika violer. Klapperstensfältet – En mycket mager hällmark med sten, grus och tåliga fetbladsväxter.
Växterna är hämtade från typiskt vindpinade, torra och utsatta lägen i landskapet; branter i fjällen, ytterskärgården eller karga torra ängar på Gotland. Allt är valt eftersom ett tak i centrala Stockholm har samma förutsättningar. Enda skötseln över året är en slåtter på sensommaren efter fröspridningen. Ingen vattning förutom det naturliga regnet. Allt är i ständig förändring precis som i naturen.

Taklandskapet blir en naturlig del av centrala Stockholms grönstruktur. På taket är ett 70-tal olika arter planterade. Alla vistelseytor på taket är formade som stora träflak som sitter samman i en slinga. En stor sittmöbel att slå sig ned på med lunchmackan. Ta av dig skorna och stoppa tårna i naturen!

Formgivningen hämtar sin inspiration från de olika vinklarna på Stockholms takåsar. Ett spel med linjer och trianglar öppnar sikter och bjuder in omgivningarna. Det känns som att vandra lite lätt ovanpå stan!

Transparenta träribbverk skapar rumslighet, vindskydd och räcken runt om vandringen. Det fungerar också att skydda vissa delar av naturen från slitage och ytor där humlor, småfåglar och bin bor.
Vi har skapat massor av sittplatser i olika lägen runt om på taket, vissa skyddade i lä med morgonsol, andra ut mot kanten och vinden. Alla kan hitta sin plats efter behov.
Det är en speciell upplevelse att komma upp i Stockholms Taklandskap oavsett tid på dygnet eller års- tid. Det är lite som att kliva ut på kalfjället efter att man kämpat sig upp från fjällbjörkarna. Panoramat öppnat sig...

Taklandskapet är norra Europas enda helt naturliga biotoplandskap på ett tak i en central stadskärnan. Ja! Kanske till och med det enda i världen?