Projekt

Först, störst, högst, brantast och hetast

Vi har varit med från början och står för nytänk och bred
kunskap runt utvecklingen av grön stadsmiljö.

Vår huvudägare Per Nyström lade redan 1990 Sveriges första sedumtak på SEBs nybyggda kontor i Rissne Stockholm. Vi har också byggt Sveriges största gröna tak, 17 000 kvm på Malmö Mässhall. Den var samtidigt Sveriges första på-plats-odlade Miljötak. På nästan 100 meters höjd på Malmö Lives tak lade vi Sveriges högsta gröna tak. I Luleå byggde vi Sveriges brantaste gröna tak, hela 43° lutning. Sveriges första sociala takpark byggde vi på Skandiahusets tak på Sveavägen 44 i Stockholm.

Vi fortsätter att utveckla den gröna staden med nya innovativa och klimatanpassade lösningar. På höjden, på längden och på bredden.