Projekt

Vi gör Arlanda grönare

Nu är bygget klart av 20.000 kvm Miljötak på Arlanda. Miljötakets konstruktion är egenutvecklat av Urbangreen och skiljer sig från vanligt sedumtak då vi på miljötak låter sedumet växa fram på plats. Andra skillnader är att vi med miljötak kan hämta konstruktionens tunga material från närområdet och således minska transporterna med ca 60 procent samtidigt som miljötaket i sig ökar den dagvattendröjande kapaciteten med ca 60 procent. Ytterligare en positiv effekt är att livslängden på takets tätskikt förlängs då sedumet skyddar tätskiktet från UV-strålning.

Genom ett gott samarbete och en god dialog kunde Swedavia och Urbangreen tillsammans komma fram till en lösning som minskar de negativa klimateffekterna och som kunde göra det redan klimatpositiva gröna taket ännu mer klimatsmart genom att ett miljötak anlades.

Vill du bolla miljötak eller gröna lösningar med oss? Kontakta vår försäljningschef och partneransvarige Marcus Edvinsson.