Service & garanti

Vid entreprenad utförd av Urbangreen erbjuder vi samtliga av våra kunder på fem års garanti på sedumentreprenader och garantiskötsel på takparker och taklanskap. Men vi kan även erbjuda fortsatt skötsel och serviceavtal både till kunder som vi hjälpt med byggnationen eller andra som vill se till att taket håller sig snyggt.

Läs mer

Dräneringsmattor

Våra dräneringsmattor används för att föra bort överflödigt vatten där taklutningen är för låg, exempelvis vid tak under 5⁰ lutning. Vi kan erbjuda fyra olika dräneringsmattor med olika egenskaper

Läs mer

Växtvajer

Våra vajersystem för klängvegetation ger ytterligare möjligheter till spännande lösningar av grönytor på fasader. Växtvajerns längd och utformning kan anpassas till det specifika projektet.

Läs mer

Planeringskärl

Våra planteringskärl är av egen design och passar bra för användning på både tak, innergårdar eller övriga parkmiljöer.

Läs mer

Planeringslådor

Våra platsbyggda planteringslådor produceras efter kundernas önskemål, platsens unika förutsättningar och växternas behov.

Läs mer

Vattenväxtmattor

Urbangreens vattenväxtmatta ger snabbt ett strandnära erosionsskydd och en fin grönska till förmån för strand- och vattenlevande djur som sländor, grodor, salamandrar, mfl.

Läs mer

Flytande våtmark

Den flytande våtmarken ger ökad vattenkvalitet och renar vattnet genom sina rotgardiner som växer ut till ca 1 meters längd och fungerar som husrum åt miljontals hungriga mikroorganismer.

Läs mer

Växter och fröer

Vi kan erbjuda alla möjliga växter, pluggplantor, buskar, träd, frön och skott. Vi kan dessutom ge råd angående vilka växter som är lämpligast till respektive projekt sett till klimat, breddgrad och övriga förutsättningar.

Läs mer

Takplåtar

Våra takplåtar är kvalitativa och är framtagna för att skydda vegetation och tätskikt mot slitage och för att leda vatten till rätt ställe vilket ger långsiktiga och hållbara lösningar på taken.

Läs mer

Sten

Sten kan med fördel användas för att skydda underliggande lager vid avvattningsledningar, vindexponerade platser, där solreflektionen är stark och där människor rör sig och belastningen är hög.

Läs mer

Marktäckningsduk

Marktäckningsduken används för att fukten och värmen ska bibehållas i marken och för att förhindra att ogräs växer i nyplanteringar.

Läs mer

Rotskyddsfolie

Vår rotskyddsfolie skyddar tätskikt från vegetationens genomträngande rötter.

Läs mer

Takgödsel

För att bibehålla en tät och frodig vegetation samt en vegetation som klarar stressen av torka och kyla måste taken gödslas vartannat år. Vår takgödsel är en blandning av snabbverkande och långtidsverkande gödsel.

Läs mer

Biomoduler

Urbangreens biomodul monteras direkt ovanpå våra prefabricerade mattor och kan användas både på en öppen yta för att skapa miljövariation eller vid kanterna på taket för att också kunna ses underifrån. Dessutom passar de bra runt takterrasser, utanför fönster eller som ett större blickfång längst bort på taket.

Läs mer

Perennmatta

Vår perennmatta med vintergröna och andra arter ger en vacker vegetation. Perennmattan kan användas både på tak och mark, såsom innergårdar.

Läs mer

Ängsmatta

Vår ängsmatta anpassar sig till den plats där den läggs och passar därmed både torra såsom fuktiga lägen och miljöer. Den kan läggas på både tak och mark. Ängsmattan bidrar särskilt positivt till ökad biologisk mångfald.

Läs mer

Sedumört

Grunden i sedum/örtmattan är vår vanliga sedummatta men sedumörtmattan innehåller förutom sedumarter även gråfibbla, backnejlika, prästkrage och andra örtväxter.

Läs mer

Sedummatta

Vår standardmatta som innehåller 5-9 olika sedumarter av svenskt ursprung är pålitlig och beprövad över hela Sverige och även i övriga Norden under många år.

Läs mer

Taklandskap

Vi på Urbangreen har tagit fram konstruktioner som utmanar gamla sätt att bygga takparker och tak som leder till en effektiv dagvattenhantering och som möjliggör växtlighet på taken.

Läs mer

Vattenhållande lager

Vår vattenhållande textiler och stenullsskivor kan användas som ett vattenhållande lager i alla uppbyggnader med vegetation.

Läs mer

Sedummiljötak

Vårt sedummiljötak växer fram på plats, minskar transporterna och har 3 gånger så hög vattenhållande kapacitet.

Läs mer

Takjord

Vår takjord är en lättviktsjord särskilt anpassad för att klara de viktbegränsningar som kan finnas på tak. Vi kan även erbjuda specialblandningar för olika ändamål.

Läs mer

Biotopvägg

Vårt biotopsystem för vertikala väggytor är utvecklat i Sverige och anpassat till vårt nordiska utomhusklimat. Biotopväggen öka den biologiska mångfalden och skapar efterlängtade biotoper för insekter, fåglar och är såklart även vacker för människor.

Läs mer