Image

Urbangreen växtvajer

Våra vajersystem för klängvegetation ger ytterligare möjligheter till spännande lösningar av grönytor på fasader.

Växtvajersystemet Classic är ett enkelt och kvalitativt system som kan anpassas till olika förutsättningar. Systemet kan installeras på olika väggmaterial, t ex. trä-, betong-, leca- och plåtfasad. Väggfästenas längd och utformning kan anpassas till det specifika projektet.

Image

Bra att tänka på

  • Vajersystemet kräver markkontakt med vattentillrinning.
  • Viktigt är att jordvolymen är tillräcklig stor och att växterna erhåller tillräckligt med vatten och bör därför kompletteras med automatisk droppbevattning.
  • Man bör därtill se till att jordvolymen är tillräckligt stor för klätterväxterna
  • Välj rätt klätterväxt för den specifika väggen – fråga oss gärna!

Vill du ha hjälp?

Kontakta oss så hör vi av oss!