Image

Urbangreen växter och fröer

Vi kan erbjuda alla möjliga växter, pluggplantor, buskar, träd, frön och skott. Vi kan dessutom ge råd angående vilka växter som är lämpligast till respektive projekt sett till klimat, breddgrad och övriga förutsättningar.

Kontakt oss för mer info! 

Vilken eller vilka kombinationer gillar du?