Produkt

Vattenväxtsystem

Vattenhantering tillsammans med naturen

Våra system renar, skyddar och ger liv till växter och naturen i våra städer. De bidrar även till skydd och plats för djuren i och kring våra vatten.

- Flytande våtmark för vattenrening och fågelhabitat

- Vattenväxtmattor skyddar stränder mot erosion