Image

Urbangreen vattenväxtmattor

Urbangreens vattenväxtmatta ger snabbt ett strandnära erosionsskydd och en fin grönska till förmån för strand- och vattenlevande djur som sländor, grodor, salamandrar, mfl.

Växterna i respektive matta väljs ut efter dess egenskaper att ta upp näring, fixera växtplatsens underlag, blomningstid och dess spridningsförmåga. mattorna ska alltid läggas ut så att hälften av mattan befinner sig i vatten och den andra strax ovanför.

 

Image

Produktbeskrivning

Vattenväxtmattan består av en kokosmatta med ett insytt geonät. Geonätet binder ihop och håller fast växterna även efter att kokosmattan har brutits ner. Kokosmattans livslängd är mellan 5 – 10 år. Vegetationsmattan fixeras direkt efter utläggning med träpinnar, sten, stenmjöl etc. Förankringen är endast nödvändig tills växternas rötter etablerat sig i underlaget.

Mattorna levereras hoprullade och monteras enkelt på byggplatsen. Mattorna kan användas i strandzon, fuktzon och i grundare vatten. Det är viktigt att mattorna alltid har tillgång till vatten då vegetationen aldrig får torka ut.

Image

Fördelar

Växterna har redan kraftigt utvecklade rötter som gör att de snabbt växer fast och bidrar till att reducera gödselkoncentrationen i vattnet. Dessa kan med gott resultat användas i strömt vatten och vågutsatta miljöer.