Image

Urbangreens vattenhållade material

Vår vattenhållande textiler och stenullsskivor kan användas som ett vattenhållande lager i alla uppbyggnader med vegetation. Stenullsskivans extrema vattenhållande förmåga i jämförelse med dess volym och dess stabila egenskaper över tid gör den till en mycket användbar produkt.

Beroende på önskad uppbyggnad kan man använda vår vattenhållande matta VH1200 eller vår vår stenullsskiva VHS30 eller VHS40.

Image

Urbangreen VH1200

Urbangreens vattenhållande matta består av återvunna textilfiber, andra sortering, 60 % syntetiska fiber (polyester, polypropylen etc.) samt 40 % organiska fiber (bomull, linne, ylle etc.).

Produkten är värmebehandlad och produceras utan kemikalier. De organiska fibrerna kommer att brytas ner med tiden och ombildas till humus vilket gör att de behåller sina vattenhållande egenskaper.

Vattenhållande kapacitet
Horisontellt: ca 9 liter/m2
Lutning ca 30 °: ca 5 liter/m2

Tänk på att:

  • Våderna ska överlappas 30-50 mm
  • Mattan rullas från takkrön till takfot
  • Om taket lutar mer än 15 grader så ska du överväga att rulla mattorna från takkrön till takfot
  • Om taket lutar mer än ca 20 grader kan VH1200 ersättas med VHS30 eller VHS40
Image

Urbangreen VHS30 & VHS40

Våra stenullsskivor kan används som ett vatten/fukthållande lager under sedumtak, biomoduler, naturtak eller takträdgårdar.

Stenullskivor används som ett fukthållande lager på såväl extensiva som intensiva tak (t.ex. taklandskap/takträdgårdar). Det kan vara under planteringsbäddar, gräsytor, i växturnor, klätterväxtbäddar etc.. Stenullskivans extrema vattenhållande förmåga i jämförelse med dess volym och dess stabila egenskaper över tid, gör den till en mycket användbar produkt.

Produkten kan användas i maximalt tre lager, 3 x 40mm, innan den kapillära sugförmågan avtar. Om man jämför den vattenhållande förmågan av tre lager stenullskivor, höjd 40mm (totalt 120mm), Det motsvarar ett jordlager som ungefär är 200mm.

VHS30 kan ersätta VH1200 på kraftigt lugande tak (>20 grader)

Nedladdningsbara länkar