Image

Urbangreen ängsmatta

Vår ängsmatta anpassar sig till den plats där den läggs och passar därmed både torra såsom fuktiga lägen och miljöer. Den kan läggas på både tak och mark och består av ett nedbrytbart kokosnät samt 20-25 olika växtarter som trivs på olika ståndorter, oavsett om ängsmattan placeras i norra eller södra Sverige.

Ängsmattan bidrar positivt till ökad biologisk mångfald.
Läs mer om hur här.

Image