Produkt

UG Vattenhållande

Effektiv vattenhållning vid regn

Vattenhållande textiler och stenullsskivor kan används som ett vattenhållande lager i alla uppbyggnader med vegetation. Stenullskivans extrema vattenhållande förmåga i jämförelse med dess volym och dess stabila egenskaper över tid, gör den till en mycket användbar produkt.