Produkt

UG Växtvajer

Spännande klängvegetation

Våra vajersystem för klängvegetation ger ytterligare möjligheter till spännande lösningar av grönytor på fasad.

Växtvajersystem 100 är ett enkelt och kvalitativt system som kan anpassas till olika förutsättningar. Systemet kan installeras på olika väggmaterial, t ex. trä-, betong-, leca- och plåtfasad. Väggfästenas längd och utformning kan anpassas till det specifika projektet. Vajersystemet kräver markkontakt med vattentillrinning. Viktigt är att jordvolymen är tillräcklig stor och att växterna erhåller tillräckligt med vatten, t ex droppbevattning.

Varianter

– Classic
Vårt standard vajersystem med väggfästen.

– Kors & Tvärs
Väggfäste med möjlighet att skicka vajrar åt olika håll.

– Marklyftet
Markfäste för växtvajer,där det saknas möjlighet att montera ett väggfäste.

– Raka Rör
Väggfäste med ett rostfritt rör varifrån vajrar skickas uppåt med olika C/C mått. Möjlighet att få monterad med belysning underifrån.

– Stark & Stabil
Växtnät i rostfritt stål med 150 mm håligheter, fästs med UG Väggfästen.

– Klättrar bäst
Vajerrep speciellt framtagen för klätterväxtarter som behöver grövre omfång. Kan fås i 6 olika kulörer.