Produkt

UG Vattenväxtmatta

Erosionsskydd nära stranden

Vattenväxtmattan ger snabbt ett strandnära erosionsskydd och en fin grönska till förmån för strand- och vattenlevande djur som sländor, grodor, salamandrar, m fl.
UG Vattenväxtmatta finns i tre typer – låg, mellan och höga växter. Mattorna levereras ihoprullade och monteras enkelt på byggplatsen.

Arter i UG Vattenväxtmattor typ 1

Denna sammansättning passar utmärkt för dagvattenanläggningar, mm. Vattenväxtmattorna kan förankras med träkäppar eller stenmjöl som läggs ovanpå mattorna.

Artlista – Ältranunkel / Videört / Kabbleka / Grönstarr / Slokstarr / Hundstarr / Ryltåg / Kråkklöver/ Svärdslilja / Fackelblomster / Gökblomster / Äkta förgätmigej