Produkt

UG Torräng

Ängsyta med högre vegetation och örter.

Torräng är en typ av Biotoptak som lämpar sig för vindutsatta tak. Vegetationsmixen är väldigt torktålig, vid rätt förhållande håller den en vacker blomning.