Produkt

UG Takjord / Skarvsubstrat

Specialblandat för växter

Specialjordblandningar för olika ändamål. Anpassas till vald växtsammansättning.