Produkt

UG Takgödsel

För tät och frodig sedum

Takgödsel används för att bibehålla sedummattan tät och frodig. Appliceras ca vartannat år. UG Takgödsel är en blandning av snabbverkande och långtidsverkande gödsel.