Produkt

UG Sten

Stenbeläggning ger skydd

Sten kan användas för att skydda underliggande lager vid avvattningsledningar, vindexponerade platser, där solreflektionen är stark och där människor ofta rör sig.