Produkt

UG Sedummatta

Pålitlig och beprövad sedumkvalitet

UG Sedummatta är vår standardmatta, pålitlig och beprövad under många år.

Mattan innehåller mellan 5 och 9 sedumarter som är etablerade med skott och frön från Skandinavien och centraleuropa.

Säkerhet

UG Sedummatta är klassad i B(roof)f .
Moss-sedummattan är provad av SP enligt ENV 1187,
test 2 (f.d. SS 02 48 24 NT Fire 006 – november 2006) och
godkänd enligt ovan med Drän 17, Drän 9 och
VH 1200 (ett eller flera lager).
UG Sedummatta är brandklassat på samtliga underlag.