Produkt

UG Sedum-örtmatta

Örtmättad sedummatta

UG Sedum örtmatta bygger på UG Sedummatta med örtväxter.

Förutom sedumväxter ingår bland annat följande växter; gråfibbla, backnejlika, prästkrage och andra örtväxter.

Produktbeskrivning

UG Sedum-Örtmattan består av ett icke nedbrytbart polypropylennät och en specialblandad jord med insådda arter.
Totaltjocklek ca. 40mm.

UG Sedum-Örtmattan är inte brandklassad. Dock ingår inga gräsarter då dessa är lättantändliga.