Produkt

UG Sedum Miljötak

Stora miljöfördelar ger poäng

Nya UG Sedum Miljötak är en utveckling av det beprövade UG Sedumtak 
och har bl a större miljömässiga fördelar.
Med ett platsbyggt grönt tak, som är anpassat efter lokala klimatförutsättningar och miljöer, ökar möjligheterna att välja sedumtak till fler ytor än 
tidigare. UG Sedum Miljötak fungerar på taklutningar mellan 0-10° och går att lägga året om, även på vintern. Med effektiv hantering sprids Urbangreens speciella granulat- och frömix tillsammans med sten direkt på den vattenhållande stenullsskivan.