Produkt

UG Odlingstak/Skog/Takpark

Tak med träd och buskar

Nyckeln till ett lyckat odlingstak är en väl fungerande droppbevattning.
Med större jordbädd och vattenhållande förmåga kan krävande växter som träd och buskar planteras.