Produkt

UG Drän

Vattendränage för överflödet

Dräneringsmattor används för att föra bort överflödigt vatten när taklutningen blir för liten, exempel vid tak under 5° lutning. Urbangreen tillhandahåller tre olika dräneringsmattor med individuella egenskaper i dräneringskapacitet och maxbelastning.

UG Drän 9 och UG Drän 15

Dräneringsmattan består av en termisk fiberduk som är fastsatt på en slingmatta. Fiberduken är tillverkad av en blandning av PP (Polypropylen) och Polyester. Slingmattan är tillverkad av polyamid. Mattorna kan belastas upp till 20 kPa vilket motsvarar 20 kN/m2.
Dräneringsmattorna används för lutningar upp till 3°. Mattan läggs alltid med fiberduken uppåt. Utom vid användning för att hålla natursten vid ex stuprör. UG Drän 9 läggs kant i kant medan UG Drän 15 läggs med överlappande fiberduk.

UG Drän 11

Dräneringsmattan består av en kärna av noppmatta som är försedd med en fiberduk på ena sidan. Dräneringsmattan används för lutningar upp till 3°. Mattan läggs alltid med plastfolien nedåt och fiberduken uppåt. UG Drän 11 läggs alltid med överlappning.