Produkt

UG Biotopboxar

Levande gröna fasader

Vårt biotopsystem för vertikala väggytor är utvecklat i Sverige och anpassat till vårt nordiska utomhusklimat.
Modulsystemet med biotopboxar i rostfritt kan byggas i alla väderstreck oavsett underlag. Den rostfria växtväggen är klätter- och vandalsäkrad.

Boxfloran är indelad i typiskt nordiska biotopgrupper – Skogen, Alvaret, Ravinen, Stranden, Heden och Fjället. Biotopboxarna bygger en autentisk bild av vår natur förflyttad till det gröna stadsrummet.
Boxarna monteras med den utvalda floran förväxt för snabbt grönt resultat. Direkt efter montage är boxarna synliga en kort tid, innan de blir helt övervuxna.

Exempel på bioinnehåll
– Backnejlika
– Fibbla
– Gullviva
– Gökblomster
– Humleblomster
– Kärleksört
– Potentilla Nuuk
– Sandnejlika
– Spetsmössa
– Stjärnblomster
– Träjon