Produkt

UG Ängsmatta

Anpassningsbara Ängar

Med ett nedbrytbart kokosnät och mellan 20 - 25 olika växtarter i mattan kan de växter som trivs bäst på den aktuella platsen växa till sig och bilda fina bestånd.

De olika växterna trivs på olika ståndorter, från södra till norra Sverige, och på olika underlag, från fuktiga till torra miljöer.