Image

Taklandskap

Vi på Urbangreen har också mångårig erfarenhet som byggentreprenörer. Det som gör oss unika som entreprenörer är att vi har en långtgående förståelse för grönska och miljöaspekterna. Vi har tagit fram konstruktioner som utmanar gamla sätt att bygga takparker och tak som leder till en effektiv dagvattenhantering och som möjliggör växtlighet på taken.

Dessutom är vi kunniga när det kommer till bevattning, kan rekommendera korrekta ytskikt för att motverka Urban Heat Islands och även diskutera byggnadsteknik när det kommer till platsbyggda odlingslådor, sittplatser och övrigt.

Image

Vi kan taklandskap

Vi sätter en ära i att skapa kluriga och bra lösningar för både publika och ej publika ytor både sett till projektering och utformning och arbetar med både horisontell och vertikal växtlighet. Därtill har vi erfarenhet med att jobba gröna lösningar för insynsskydd, buller och hur utformningen på bästa sätt minimerar brandrisker och maximerar ytan för nyttjande.

Image

På våra taklandskap kan vi infoga grönska såsom:

  • Sedum – alla olika varianter av förodlade mattor
  • Växtvajersystem
  • Gröna biotopväggar
  • Biomoduler
  • Torräng
  • Hed/Stäpp
  • Träd
  • Planteringar

Vill du ha hjälp?

Kontakta oss så hör vi av oss!