Image

Urbangreen sten

Sten kan med fördel användas för att skydda underliggande lager vid avvattningsledningar, vindexponerade platser, där solreflektionen är stark och där människor rör sig och belastningen är hög.

Användningsområden
Stenarna läggs ut längs med fasader, rör, huvar, fästen av öglor, under gångbryggor och stegar, framför ventilationsgaller, längs med krönplåtar, under utlopp från stuprör etc. Den kan även användas under tak-balkongutsprång där vegetationen inte nås av regnvatten.

Kontakt oss för mer info! 

Image

Använd sten för att:

  • Förhindra erosion från regnvattenstänk som gröper ut substratet i sedummattan
  • Förhindra skador på vegetationen från reflekterande solljus från större glaspartier
  • Förebygga skador orsakade av vind
  • Förhindra onödigt vegetationsslitage på partier som till exempel gångstråk. På dessa ytor läggs stenen ut i ett tunt och jämt lager ovanpå sedumvegetationen

Tips!
– Lägg 3–6 kg sten direkt på sedummattan längs med fasader, etc
– Om du vill vindförankra sedummattor använder du 5–20 kg sten/m2
– Under takutsprång läggs ett 30-50 mm tjockt lager sten direkt på VH1200 och dränmattan

Teknisk data
Material: diabas
Färg: grå
Fraktionsstorlek 8/16mm
Förpackning 100kg/BB
Antal/pall 8st
Vikt/pall ca 800kg

Vi kan även tillhandahålla naturrund singel

Levereras som ej tvättat material.