Image

Service & garanti

Vid entreprenad utförd av Urbangreen erbjuder vi samtliga av våra kunder fem års garanti på sedumentreprenader och garantiskötsel på takparker och taklandskap. Men vi kan även erbjuda fortsatt skötsel och serviceavtal både till kunder som vi hjälpt med byggnationen eller andra som vill se till att taket håller sig snyggt.

Image

Garantiavtal

Vid entreprenad utförd av Urbangreen erbjuder vi samtliga av våra kunder

 • 5 års garanti på sedumentreprenader
 • 5 års garantiskötsel på takparker och taklanskap

Frågor om skötsel eller garanti?
kontakta vår chef för projekt och entreprenad, Louise Qvarnström.

Våra serviceavtal

Det är viktigt med rätt underhåll på taken för att:

 • Säkerställa en god sedumkvalitet och för att hindra ogräs och mosstillväxt
 • Säkerställa god etablering och tillväxt i planteringar
 • Upprätthålla gott skydd av tätskiktet samt vattenhållande förmåga
 • Undvika igensättning av takbrunnar

Beroende på om taket är ett grönt sedumtak, ett taklandskap eller en mix av de två så utför vi den skötsel som taket kräver och kunden önskar.

Våra skötseluppdrag utförs av erfarna trädgårdsarbetare som samtliga har utbildning i att arbeta på tak med fallskyddsutbildning och erforderlig säkerhetsutrustning.

Idag hjälper vi våra befintliga serviceavtalskunder med:

 • Reparation av sedumytor med svag tillväxt
 • Klippning vid behov
 • Allmän tillsyn av taket
 • Rensning av takavvattning
 • Städning av tak och planteringar
 • Vår och höstrensning i vegetationsytor och rabatter
 • Uppbyggnads- samt underhållsbeskärning
 • Utbyte av döda växter

Varje besök dokumenteras och rapporteras till kund.