Image

Våra sedumtak

Vi på Urbangreen erbjuder 3 typer av sedumtak, dels det traditionella sedumtaket, sedumtaket med biokol men även vår patenterade och unika lösning sedummiljötak.

När vi monterar ett sedumtak använder vi oss av våra förodlade sedummattor, de traditionella sedummattornas storlek är 1×1 meter och levereras på pall.

Läs mer om våra sedummattor här.

Sedumtakets fördelar är många – förutom det estetiska är sedumtaket väldigt kostnadseffektivt och miljövänligt.

Image

Fördelar med sedumtak

Fördröjer dagvattenflödet
Våra lösningar klarar av att fördröja dagvattnet mer än vad rådande byggnadsregler (LOD) kräver och har lösningar för många olika sorters tak och innergårdar.

Skyddar tätskiktet
Sedumtaket agerar som ett effektivt skydd mot UV-strålningen.

Brandklassat på samtliga underlag
Klassad i B(roof)T2.

Bidrar till den biologiska mångfalden
Vi på Urbangreen arbetar aktivt för en ökad biologisk mångfald. Gröna tak skapar en mer gynnsam miljö för insekter, bin och andra arter som annars skulle lämna våra städer.

 

 

Image

Svenskt ursprung

I Vislanda, Småland har vi en stor produktionsenhet där vi odlar sedum av svenska genotyper från den svenska floran – detta innebär att våra sedumtak etablerar sig snabbt och trivs i vårt svenska klimat.

Vill du veta mer?

Kontakta oss!