Image

Urbangreen sedumörtmatta

Grunden i sedum/örtmattan är vår vanliga sedummatta men sedumörtmattan innehåller förutom sedumarter även gråfibbla, backnejlika, prästkrage och andra örtväxter.

Vår sedum/örtmatta består av ett icke nedbrytbart polypropylennät och en specialblandad jord med insådda arter. Totaltjockleken är ca 40mm.

 

Image

Om sedumörtmattan

Förutom sedumväxter ingår bland annat följande växter; gråfibbla, backnejlika, prästkrage och andra örtväxter. På begäran skickas en specifik växtlista.

Sedum/örtmattan är inte brandklassad. Dock ingår inga gräsarter då dessa är lättantändliga. Mattan läggs på en jordbädd som är 40-100mm tjock för att samtliga arter ska kunna utvecklas optimalt. Ju högre jordbädden är desto fler arter kommer att trivas där.