Image

Sedummatta

UG sedummatta används som vegetation på tak och är godkänd enligt brandklass BROOF(t2).

Den prefabricerade mattan består av en stomme som armerar mattan och skyddar mot erosion, ett mineralsubstrat (växtbädd) samt torktålig sedumvegetation.

Image

Av produktdatabladet framgår vilka arter som kan förekomma. Artsammansättningens utveckling påverkas av lokalt klimat och förutsättningar. Den kommer även att variera över tid. Under de första åren dominerar vissa pionjärarter medan de långsamväxande arterna breder ut sig på sikt.

Vill du ha hjälp?

Kontakta oss så hör vi av oss!