Image

Sedummatta

Vår sedummatta innehåller 5-9 olika sedumarter av svenskt ursprung är pålitlig och beprövad över hela Sverige och även i övriga Norden under många år. Se hela vår nedladdningsbara lista över artsammansättning nedan.

  • Klassad i B(roof)T2
  • Brandklassat på samtliga underlag
Image

Produktbeskrivning

Sedummattan består av ett slingnät som på ena sidan är täckt med en nålfiltad fiberduk. Mattorna är fyllda med ett mineraliskt material som sedumskott och frö kan etablera sig i. Vanligtvis förekommer 5-9 olika arter sedum i respektive kulturomgång. Skott och frön har sitt huvudsakliga ursprung i Skandinavien (nordiska genotyper).

Under de första åren brukar vissa pionjärsedumarter dominera mattan medan de långsamväxande och storbladiga arterna breder ut sig på sikt.

Substratet består till 95% av mineralistiskt material, är ogräsfritt, vatten- och luftgenomsläppligt.

Vill du ha hjälp?

Kontakta oss så hör vi av oss!