Image

Urbangreen takgödsel

För att bibehålla en tät och frodig vegetation samt en vegetation som klarar stressen av torka och kyla måste taken gödslas vartannat år. Vår takgödsel är en blandning av snabbverkande och långtidsverkande gödsel och finns i två varianter, en vår/sommarblandning och en sensommar/höstblandning.

Gödsel sprids ut direkt efter att montage av sedum avslutats (ca 100g/m2) och därefter bör taket gödslas vartannat eller vart tredje år beroende på hur vegetationen utvecklat sig.

Kontakt oss för mer info! 

Image

Bra att veta

Utan gödsel förlorar taket sin frodighet och blomningsintensiteten kommer att avta med åren. Det finns också en risk för att mossa kommer att dominera om inte taket gödslas.

För jämnare spridning på större tak används med fördel en centrifugalgödselspridare.

Image

Teknisk data

Mängd/säck: 20 kg
Mängd/m2: 100g/m2
Spridningstid: mars-september
Förvaring: torrt och mörkt

Urbangreen takgödsel kan även köpas i mindre mängder efter önskemål.