Image

Pergola

Definitionen av pergola kan förenklat sägas vara ett extra rum utomhus. Den klassiska pergolan brukar ses inlindad i grönska. Pergolan är ett populärt inslag både på våra Takparker och Innergårdar.

Längs med  väggarna planterar vi klätterväxter som med tiden kommer täcka hela konstruktionen.

Vilken typ av material som används för pergolan är olika och beror på vad som är beställt. Vi kan bygga den i förslagsvis i trä eller metall.

Läs gärna om Urbangreens projekt Klamparen där vi integrerat 3 pergola.

Förslag på olika varianter