Produkt

Gröna tak

Platsbyggda biotoptak eller förodlade takmattor? 


Vi har lösningarna och systemen som passar alla behov.
Med biomoduler och sedum skapar vi höghöjdsmiljöer och fördröjning i dagvattenhanteringen.

Platsbyggda biotoptak

– Sedum Miljötak – Miljösmart tak som går att lägga året om.

– Torräng – Ängsyta med högre vegetation och örter.

– Hed/Stäpp – Ängsyta med högre vegetation och planterade vedartade buskar.

– Odlingstak / Skog / Takpark – Anpassad jordbädd och bevattning för krävande växter som träd, buskar och odling av grönsaker mm.

Prefab takprodukter

– Sedummatta –

– Sedum-örtmatta –

– Ängsmatta –

– Perennmatta –

– Skogsbärsmatta –

– Biomodul –