Produkt

Gröna fasader

Fasadgrönska ger höjda värden

Våra levande gröna fasader ökar fastighets- och upplevelsevärden i stadsrummet.

Vertikal biotopvägg i rostfritt boxsystem
Flexibelt vajersystem för klängvegetation

Fördelar gröna fasader

– Temperaturreglerande
– Ljudnivåreglerande
– Fasadskyddande
– Värdehöjande
– Luftrenande
– Ökar biologisk mångfald