Image

Garanti & skötsel

Vid entreprenader utförd av Urbangreen erbjuder vi garanti och skötsel på takparker och taklandskap.

 

PS. NYHETER PÅ GÅNG! 

Image

Har du frågor eller funderingar kring våra lösningar gällande garanti och skötsel kontakta Louise:

Mail: louise.qvarnstrom@urbangreen.se

Tel: +46 (0)72 722 57 70

 

Våra serviceavtal

Lottie och Jörgen Hägern

Det är viktigt med rätt underhåll på taken för att;

 • Säkerställa en god sedumkvalitet och för att hindra ogräs och mosstillväxt
 • Säkerställa god etablering och tillväxt i planteringar
 • Upprätthålla gott skydd av tätskiktet samt vattenhållande förmåga
 • Undvika igensättning av takbrunnar

Beroende på om taket är ett grönt sedumtak, ett taklandskap eller en mix av de två så utför vi den skötsel som taket kräver och kunden önskar.

Våra skötseluppdrag utförs av erfarna trädgårdsarbetare som samtliga har utbildning i att arbeta på tak med fallskyddsutbildning och erforderlig säkerhetsutrustning.

Idag hjälper vi våra befintliga serviceavtalskunder med:

 • Reparation av sedumytor med svag tillväxt
 • Klippning vid behov
 • Allmän tillsyn av taket
 • Rensning av takavvattning
 • Städning av tak och planteringar
 • Vår och höstrensning i vegetationsytor och rabatter
 • Uppbyggnads- samt underhållsbeskärning
 • Utbyte av döda växter