Image

Urbangreen flytande våtmark

Den flytande våtmarken ger ökad vattenkvalitet och renar vattnet genom sina rotgardiner som växer ut till ca 1 meters längd och fungerar som husrum åt miljontals hungriga mikroorganismer. Dessa bildar en klibbig yta på rötterna i rotgardinen där partiklar och partikelburna ämnen (partiklar, fosfor, andra näringsämnen och metaller, mm) fastnar för att sedan hopklumpade falla ned till botten och bilda sediment.

Image

Biologisk mångfald

Våra flytande våtmarker kommer i färdigodlade mattor med växter vilket snabbt ger en heltäckande vegetation som blir utrymme för en stor mångfald av liv såsom fåglar, insekter och fiskar. Rötterna från den flytande våtmarken bildar en undervattensskog som skapar idealiska skyddsplatser och jaktmarker för fiskarna. Fiskarna är dessutom en viktig faktor i reningen genom att de skakar loss biofilm med föroreningar från rotgardinen så att de sjunker till botten och ökar på så sätt kapaciteten på reningen. Vår flytande våtmark är ett utmärkt val vid olika typer av kompensationsåtgärder eller insatser där målet är en ökad biologisk mångfald. Vattenrening och flerfaldigt ökade värden kommer på köpet.

Image