Image

Fastighetsförädling

För många befintliga fastighetsägare uppstår från tid till annan behovet av att förädla fastigheter och bestånd, exempelvis mellan uthyrningar för att kunna öka fastighetens attraktionskraft, få en modern standard på takterrasser och innergårdar eller på andra sätt anpassa befintliga fastigheter till nya behov eller grönare ambitioner. Där kommer Urbangreens produktspecialister in i bilden. Vi har under de senaste åren bistått flera fastighetsägare med både mindre och större projekt inom fastighetsförädling och vet vilka medel som kan lyfta en takterrass eller innergård och framförallt vilken växtlighet som är bäst för just er yta.

Image

Vi på Urbangreen kan hjälpa er att…

  • Skapa nya takparker, taklandskap och innergårdar
  • Uppdatera innegårdar och takterrasser till modern standard
  • Skapa sätt att kunna nyttja tak och innegårdar som arbetsplatser och mötesplatser
  • Finplanering av planteringar och växter
  • Anlägga solcellanläggningar
  • Anlägga gröna tak över hela eller delar av takytorna i kombination med önskade attribut

Vi bistår med alltifrån projektering och planering till utförande utifrån behov och budget.

Image

Frösunda Port

Ett projekt som vi uppfört tillsammans med fastighetsägaren Fastpartner är en fastighetsförädling och uppfräschning av Frösunda Port. Där har det skapats arbetsplatser, mingelytor och lunchplatser uppe på taken bland flera stora planteringskärl som innehåller både träd, buskar och planteringar som inte skapar en attraktiv yta för hyresgästerna utan också för den biologiska mångfalden i området.

Projektet har fallit väl ut och är ett enkelt och effektivt sätt att tillgängliggöra taken för hyresgästerna och även kunna erbjuda fler gröna och sociala ytor som blir allt mer efterfrågade.

Kontakta Jens Clausén för mer information om vår fastighetsförädling. Kontaktinfon hittar ni här.