Image

Fastighetsförädling

För många befintliga fastighetsägare kommer en tid när det är dags att förädla fastigheter och bestånd, exempelvis mellan uthyrningar. Detta gör man för att kunna öka fastighetens attraktionskraft, få en modern standard på takterrasser och innergårdar eller på andra sätt anpassa befintliga fastigheter till nya moderna behov eller grönare ambitioner.

Vi har under de senaste åren bistått flera fastighetsägare med både mindre och större projekt inom fastighetsförädling och vet vilka medel som kan lyfta en takterrass eller innergård och framförallt vilken växtlighet som är bäst för just den specifika ytan.

Image

Vi på Urbangreen kan hjälpa er att…

  • Skapa nya takparker, taklandskap och innergårdar
  • Uppdatera innegårdar och takterrasser till modern standard
  • Specialdesigna ny lösningar och produkter efter behov
  • Skapa sätt att kunna nyttja tak och innegårdar som arbetsplatser och mötesplatser
  • Finplanering av planteringar och växter
  • Anlägga gröna tak i kombination med önskade attribut

Urbangreen hjälper till med alltifrån projektering och planering till utförande utifrån behov och budget.

Image

Frösunda Port

Ett projekt som vi uppfört tillsammans med fastighetsägaren Fastpartner är en fastighetsförädling och uppfräschning av Frösunda Port. Där har det skapats arbetsplatser, mingelytor och lunchplatser uppe på taken. Bland flera stora planteringskärl med både träd, buskar och andra växter skapar vi en attraktiv yta för hyresgästerna och så gynnar vi den biologiska mångfalden i området.

Projektet har fallit väl ut och är ett enkelt och effektivt sätt att tillgängliggöra taken för hyresgästerna och även kunna erbjuda fler gröna och sociala ytor som blir allt mer efterfrågade.

Kontakta Jens Clausén för mer information om vår fastighetsförädling. Kontakta oss.